Design webu, grafické návrhy

Návrh a realizace webových stránekStudie, tvorba grafických návrhů a zpracování do HTML, včetně prizpůsobení k již fungujicí webové prezentaci.

Migrace webu, údržba webu

Refresh webuÚdržba i aktualizace webových stránek, převod statických webů na redakční systémy, opravy webů a řešení funkčních nedostatků.

Moderní webové technologie

film+dbNasazení redakčních systémů, realizace e-shopu pomocí open source software, propojení webů s informačnímy systémy, automatická publikace, přebírání obsahu.

Kontakt


e-mail: info@servis-webu.cz

ICQ: 50770020

Vít Kulhánek

IČ: 76095215
Zapsán v OŽ ÚMČ Praha 10, Ev.č.: 310026-5841339 ze dne 30.01.2008